OSH Pulse — Здравословни и безопасни условия на труд на работните места след пандемията

Keywords:

В настоящия доклад за страната са представени резултатите от експресно проучване на Евробарометър — OSH Pulse, възложено от EU-OSHA, за да се добие представа за състоянието на безопасността и здравето при работа (БЗР) на работните места след пандемията.

През април и май 2022 г. интервюирахме извадка от над 27 000 заети лица във всички страни от ЕС, Исландия и Норвегия. Включени са въпроси за натоварването върху менталното и физическото здраве и важността на управлението на БЗР на работното място.

Засегната е и употребата на дигитални технологии за професионални цели и как това се отразява на благосъстоянието на работещите.

Изтегляне in: en