Въздействие на дългия ковид върху работещите и работните места и ролята на БЗР

Keywords:

За някои болни COVID-19 може да предизвика симптоми, които продължават седмици или дори месеци след преминаването на първоначалната инфекция. Този феномен, известен като „дълъг ковид“, има значително въздействие върху работещите и работните места, като са налице усложнения за безопасността и здравето при работа (БЗР).

В настоящия документ за обсъждане се очертават предизвикателствата при предотвратяване и управление на рисковете във връзка с безопасността и здравето при работа. Също така се изследват мерките, които може да се предприемат на ниво политики, изследвания и изпълнение, за да се намали въздействието на дългия ковид. В документа също така се изтъква, че е важно да се обърне внимание на тези въпроси, за да се осигури защита срещу потенциални бъдещи пандемии.

Изтегляне in: en