Factsheet 91 - Предизвикателства и възможности за интегриране на безопасността и здравето при работа в университетското образование

Keywords:

Бъдещите инженери, архитекти, медицински специалисти, бизнес администратори и управители ще трябва да отчитат аспектите на безопасните и здравословни условия на труд (OSH) в професионалния си живот. Настоящият доклад показва, че са налице повече предизвикателства пред интегрирането на OSH на равнището на университетското образование в сравнение с други образователни степени. Все пак примерите в него сочат, че се предприемат стъпки за интегриране на OSH в университетското образование в различни дисциплини и по различни начини.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | ro | sk | sl | sv |