Кампании „Здравословни работни места“

Посланието на кампаниите „Здравословни работни места“ е Безопасността и здравето при работа касаят всички. Добре е за теб. Добре е за бизнеса. Помагаме ви да ги насърчавате, като ви предоставяме безплатно практически ръководства и инструменти. Всяка кампания включва също Награди за добри практики и филмова награда „Здравословни работни места“.

Кампаниите са най-големите по рода си в света. Искате ли да се присъедините към нас и да използвате нашия онлайн Набор от инструменти за кампания по БЗР, за да стартирате собствена кампания?