You are here

Кампании „Здравословни работни места“

Кампаниите „Здравословни работни места“ са водещата ни дейност за повишаване на осведомеността. Те са основен начин за предаване на нашите послания до различни работни места из цяла Европа.

Посланието на кампаниите „Здравословни работни места“ е Безопасността и здравето при работа касаят всички. Добре е за теб. Добре е за бизнеса. Помагаме ви да ги насърчавате, като ви предоставяме безплатно практически ръководства и инструменти. Всяка кампания включва също Награди за добри практики и филмова награда „Здравословни работни места“.

Кампаниите са най-големите по рода си в света. Искате ли да се присъедините към нас и да използвате нашия онлайн Набор от инструменти за кампания по БЗР, за да стартирате собствена кампания?