Säkerhet och hälsa i den cirkulära ekonomin: digitaliseringens roll i den cirkulära ekonomin och konsekvenserna för arbetsmiljön fram till 2040

Keywords:

Om EU:s framtida hållbarhet ska kunna garanteras måste vi ställa om till en cirkulär ekonomi. Digital teknik behövs för en effektiv omställning till en cirkulär ekonomi. Digitaliseringen av arbetsplatser och övergången till cirkularitet innebär både möjligheter och utmaningar för arbetsmiljön, och dessa måste beaktas vid omställningen.

I detta policydokument undersöks digitaliseringens roll i den cirkulära ekonomin och dess eventuella effekter på arbetsmiljön genom fyra scenarier för år 2040. Det tar upp frågor som är gemensamma för alla de fyra scenarierna, bland annat tillhandahållande och delning av information, flexibilitet i arbetet, kompetensförlust och risker i samband med övervakning och kontroll av arbetstagare.

Avslutningsvis diskuteras utmaningarna med att använda digital teknik på ett sätt som bibehåller goda arbetsmiljöförhållanden vid omställningen till en cirkulär ekonomi.

Ladda ner in: cs | en | es | fr | hu | pl | sk | sv |