Säkerhet och hälsa i den cirkulära ekonomin: möjliga konsekvenser för framtidens arbetsplatser inom avfallssektorn

Keywords:

För att skapa en hållbar framtid måste vi ställa om till en cirkulär ekonomi där avfallet minimeras och används som en resurs. Detta har dock konsekvenser för avfallssektorn, särskilt för arbetstagarnas arbetsmiljö.

I detta policydokument används fyra olika scenarier för en cirkulär ekonomi för att undersöka hur avfallssektorn skulle kunna se ut år 2040. Det tar upp arbetsmiljöfrågor som är gemensamma för alla de fyra scenarierna, utmaningar och möjligheter i samband med automatisering av avfallsprocesser, användning av robotteknik och (snabb) förändring av lagstiftningen.

Det undersöks också hur problem kan övervinnas för att möjliggöra omställningen till en cirkulär ekonomi. Policydokumentet belyser dessutom hur andra frågor, t.ex. nya material i avfallsflödet, kompetensförlust eller överutnyttjande av automatiserade processer, kan innebära risker för arbetstagare inom avfallssektorn och hur lagstiftning, standardisering och dokumentation är avgörande för att minska arbetsmiljöriskerna.

Ladda ner in: cs | en | fr | pl | sk | sl | sv |