Säkerhet och hälsa i den cirkulära ekonomin: projektöversikt och nästa steg

Keywords:

EU:s allt större miljöpolitiska satsningar, där bland annat initiativ för att skapa en cirkulär ekonomi ingår, kommer att få konsekvenser för klimatförändringarna, sysselsättningen och arbetsmiljön.

I denna översikt över EU-Oshas prognosprojekt förutses hur omställningen till en cirkulär ekonomi kan komma att påverka miljön, jobben och arbetsmiljön i framtiden. Utvecklingen och grunddragen i fyra olika scenarier för den cirkulära ekonomin beskrivs, liksom deras effekter på arbetsvillkoren och deras potentiella konsekvenser för arbetsmiljön år 2040.

Översikten avslutas med en presentation av projektets nästa steg för att sprida resultaten till berörda parter, så att EU:s framtida politiska beslut kan stödja en säkrare och hälsosammare arbetsmarknad.

Ladda ner in: en | pl | ro |