Automating physical tasks using ai-based systems in the workplace: cases and recommendations

Automatisering av fysiske oppgaver på arbeidsplassen ved bruk av KI-baserte systemer: studier og anbefalinger

Keywords:

Salget av industriroboter økte med 31 % fra 2020 til 2021. Den økende bruken av industriroboter på arbeidsplassen medfører nye muligheter og utfordringer på HMS-området. Denne rapporten fokuserer på tre europeiske selskaper av ulik størrelse som i varierende grad har tatt i bruk avansert robotteknologi for automatisering av oppgaver.

Involvering av arbeidstakere tidlig i prosessen, tydelig kommunikasjon av begrunnelser og formål med automatiseringen samt tilbud av opplærings- og utdanningsmuligheter var noen av de viktigste faktorene som støttet selskapene i implementeringsprosessen.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet