Advanced robotics and AI-based systems in the workplace: OSH challenges and opportunities originating from actual implementations

Avansert robotteknologi og KI-baserte systemer på arbeidsplassen: Arbeidsmiljøutfordringer og -muligheter som stammer fra faktiske implementeringer

Keywords:

Implementeringen av avansert robotteknologi eller KI-baserte systemer på arbeidsplassen medfører både utfordringer, risikoer og muligheter innen arbeidsmiljø og helse – både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Denne rapporten skisserer den generelle erfaringen til selskaper som har tatt i bruk disse teknologiene, og deres innflytelse på de ansattes velvære, sosiale interaksjoner, skjermtid, oppgavevariasjon og mer på arbeidsplassen. Selv om de spesifikke fysiske, organisatoriske og psykososiale faktorene kan variere avhengig av sektoren, tyder resultatene på at mulighetene knyttet til arbeidsmiljø og helse oppveier eventuelle utfordringer eller risikoer.

Last ned in: bg | de | el | en | et | fi | fr | hu | it | lt | nl | ro | sl |

Ytterligere publikasjoner om dette emnet