Advanced robotic automation: comparative case study report

Avansert robotautomatisering: komparative casestudier

Keywords:

Avansert robotteknologi og KI-baserte systemer for automatisering av kognitive og fysiske oppgaver lover godt i mange sektorer. Denne rapporten er et bidrag til pågående forskning om implementering og håndtering av disse teknologiene på europeiske arbeidsplasser, særlig når det gjelder arbeidsmiljø og helse.

Resultatene fra 11 casestudier utviklet av EU-OSHA presenteres. De belyser muligheter, utfordringer, drivere og hindringer for sikker implementering av slike systemer. Anbefalingene fokuserer på nåværende og fremtidig bruk, særlig med hensyn til menneskesentrert design og tiltak for å fremme aksept blant ansatte.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet