Tilrettelegging for aksept av KI-baserte systemer på arbeidsplassen og minimering av organisatoriske konsekvenser

Keywords:

Når ny teknologi tas i bruk på arbeidsplassen, kan det oppstå nye utfordringer og risikoer innen arbeidsmiljø og helse. Selv om noen risikoer kan være åpenbare under implementeringsprosessen, kan det hende at andre først blir synlige etter hvert.

Denne rapporten drøfter fordelene med robuste systemer, også kjent som «resilience engineering». Kontinuerlig overvåking av kritiske systemkomponenter, identifisering av forbedringsområder, respons på forstyrrelser og læring av erfaringer er grunnleggende aspekter ved «resilience engineering». Selskaper kan implementere disse for å hjelpe ansatte med å akseptere og bruke nye robotsystemer eller KI-baserte programmer på riktig måte.

Last ned in: cs | de | en | fi | fr | hu | it |

Ytterligere publikasjoner om dette emnet