Seminarų pranešimai

Praktinis seminaras „Kancerogenai ir su darbu susijęs vėžys“

2012 m. rugsėjo 3–4 d. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) surengė praktinį seminarą „Kancerogenai ir su darbu susijęs vėžys“, kurį savo patalpose Berlyne padėjo organizuoti Vokietijos darbo ir socialinių reikalų ministerija. Seminare dalyvavo apie 60 dalyvių iš įvairių Europos šalių, taip pat Europos Komisijos, Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto Cheminių medžiagų darbo grupės, Vyresniųjų darbo inspektorių komiteto (angl. Senior Labour Inspectors Committee, SLIC) Chemex grupės, Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinio komiteto (angl. Scientific Committee on Occupational Exposure Limits, SCOEL), Europos cheminių medžiagų agentūros ir Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) priklausančios Tarptautinės vėžio mokslinių tyrimų agentūros atstovai. Rengiant praktinį seminarą, buvo siekiama apibendrinti turimas žinias apie kancerogenų poveikį ir su darbu susijusio vėžio priežastis bei aplinkybes ir aptarti, kaip šios žinios gali būti naudojamos Europos Sąjungoje (ES), siekiant sumažinti būsimą tokių vėžinių ligų naštą.

Event Details

Vieta: 
Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin
Pradžios data: 
03/09/2012 - 13:00
Pabaigos data: 
04/09/2012 - 18:00
Number of pages 21