Izvješća sa seminara

Radionica „Kancerogene tvari i rak povezan s poslom”

Radionicu „Kancerogene tvari i rak povezan s poslom” organizirala je Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) 3. i 4. rujna 2012., a domaćin joj je bilo njemačko Ministarstvo rada i socijalne skrbi te njegov ured u Berlinu. Prisustvovalo je oko 60 osoba iz različitih europskih zemalja, Europske komisije, Savjetodavnog odbora o radnoj skupini za sigurnost i zdravlje za kemikalije, skupine Chemex Odbora viših inspektora rada (SLIC), Znanstvenog odbora za granične vrijednosti na radnom mjestu (SCOEL), Europske agencije za kemikalije i Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) pri Svjetskoj zdravstvene organizacije (WHO). Cilj radionice bilo je sažimanje trenutačnog shvaćanja o izlaganju kancerogenim tvarima te uzrocima i okolnostima raka povezanog s poslom, kao i rasprava o načinu na koji se ta znanja mogu upotrijebiti diljem Europske unije (EU) kako bi se smanjio budući teret tih vrsta raka.

Event Details

Mjesto: 
Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin
Datum početka: 
03/09/2012 - 13:00
Datum završetka: 
04/09/2012 - 18:00
Number of pages 21