Izvješća sa seminara

Troškovi loše sigurnosti i zdravlja na radu – stvaranje procjene za 28 država članica EU-a

U ovom izvješću opisan je tijek tehničkog sastanka na kojem su sudjelovali stručnjaci s ciljem istraživanja načina dobivanja procjene troškova loše sigurnosti i zdravlja na radu na razini 28 država članica EU-a.  Sastanak se nastavio na projekt EU-OSHA-e „Procjena troškova nezgoda i oboljenja na radu – Pregled metodologija” (izvješće i izvršni sažetak preveden na osam jezika dostupni su na sljedećoj poveznici: https://osha.europa.eu/en/topics/business-aspects-of-osh). Cilj stručnog sastanka bio je raspraviti o glavnim rezultatima projekta te, na temelju tih rezultata, istaknuti čimbenike koje EU-OSHA treba uzeti u obzir za pripremu procjene na razini EU-a: postojeća ograničenja, moguće načine na koje se ta ograničenja mogu svladati te, općenito, najbolji metodološki pristup.

Event Details

Datum početka: 
19/06/2014 - 09:00
Datum završetka: 
19/06/2014 - 17:15
Number of pages 6