Raportti ESENER 2019 -tutkimuksesta

Keywords:

Tässä julkaisussa tehdään yhteenveto vuoden 2019 ESENER-tutkimuksen keskeisistä havainnoista. Siinä esitetään riskitekijät, joista työpaikoilla ollaan eniten huolissaan, taso, jolla työntekijät osallistuvat näitä kysymyksiä käsitteleviin toimenpiteisiin, ja syyt siihen, miksi työpaikoilla joko hallitaan tai ei hallita turvallisuutta ja terveyttä. Tuloksissa osoitetaan ensimmäisen kerran, miten tilanne on muuttunut edellisestä vuoden 2014 tutkimuksesta. Siinä on myös osio digitalisaatiosta, jonka merkitys kasvaa jatkuvasti.

Tutkimuksen tulokset ovat tärkeitä muun muassa päätöksentekijöille ja työnantajille. Ne auttavat ymmärtämään työpaikkojen tarpeita, jolloin työntekijöitä voidaan suojella entistä paremmin ja varmistaa heidän hyvinvointinsa.

Lataa in: bg | cs | da | de | el | en | es | fi | hu | is | lt | no | pt | ro | sk | sv |