Kyselytutkimus eurooppalaisille yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER 2019) – taustatietoa

Keywords:

Tässä yhteenvedossa luodaan katsaus ESENER 2019 -kyselytutkimuksen tuloksiin ja annetaan taustatietoa niistä. Kyselytutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten työsuojelukysymyksiä käsitellään käytännössä eurooppalaisissa yrityksissä. Lisäksi siinä pyritään selvittämään, mitkä tekijät edesauttavat puuttumista työpaikan riskeihin ja mitä esteitä sille on.

ESENER-kyselytutkimus on laadittu niin, että sen tulokset ovat vertailukelpoisia maiden kesken ja pitkällä aikavälillä. Vuoden 2019 tutkimus on järjestyksessään kolmas, ja siinä haastateltiin edustajia 45 420 yrityksestä 33:sta Euroopan maasta.

Tulokset sisältävät vastauksia kysymyksiin, kuten kenen vastuulla työpaikan työsuojelun hallinta on ja osallistuvatko työntekijät siihen, miten psykososiaalisiin riskeihin puututaan ja miten muutokset, kuten digitalisointi, vaikuttavat työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen.

Lataa in: en