Covid-19: tartunta ja pitkäkestoinen tauti – opas esimiehille

Keywords:

Esimiehillä on tärkeä tehtävä, kun akuutin tai pitkittyneen covid-19-taudin sairastaneita työntekijöitä autetaan palaamaan töihin. Tässä oppaassa selitetään, miten esimiesten tulisi toimia, jotta työntekijöillä olisi mahdollisimman hyvät lähtökohdat palata töihin ja pysyä työkykyisenä.

Siinä käsitellään, miten työntekijään pidetään yhteyttä, miten järjestetään asteittainen työhön paluu sekä neuvotellaan työtehtävien ja työaikojen mukauttamisesta, jotta työntekijät selviytyvät tehtävistään. Lisäksi oppaassa annetaan tietoa tuesta, jota työterveyshuolto ja henkilöstöhallinto voivat antaa esimiehille.

Työntekijät tarvitsevat eri tasoista tukea riippuen tehtävistään ja kärsimistään oireista. Niinpä on ensisijaisen tärkeää, että heidän tarpeensa otetaan huomioon ja heidän vointiansa tiedustellaan säännöllisesti.

Lataa in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |