2016. aasta aruanne – kokkuvõte

Keywords:

2016. aasta oli Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) jaoks oluline aasta, mil levitati mitme juhtprojekti tulemusi. Muu hulgas levitatakse teise uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER-2) tulemusi ning mikro- ja väikeettevõtete tööohutust ja töötervishoidu käsitlenud projekti esialgseid järeldusi.

Lõppes Euroopa Parliamendi tellitud suur projekt „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east – tööohutus ja töötervishoid tööjõu vananedes“, mille tulemusi kasutati 2016.–2017. aasta kampaanias „Tervislikud töökohad sõltumata east“. Aasta oli väga edukas ning kasutusele võeti kasutajasõbralik e-juhend ja andmete visualiseerimise vahend.

Laadi alla in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |

Muud väljaanded sellel teemal