Περίληψη - Η προσέγγιση της Νορβηγίας σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της συμμόρφωσης στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας: ο ρόλος της επιθεώρησης εργασίας και των υπηρεσιών πρόληψης

Keywords:

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα πορίσματα της έρευνας σχετικά με τον ρόλο της Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας και των υπηρεσιών πρόληψης στη Νορβηγία σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της συμμόρφωσης στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Περιγράφει την τρέχουσα στρατηγική της Νορβηγίας στον τομέα της ΕΑΥ και παρουσιάζει τα αποτελέσματα έξι θεματικών περιπτωσιολογικών μελετών.

Η Αρχή έχει σημειώσει σημαντικές προόδους τα τελευταία έτη, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι οποίες ενίσχυσαν την προώθηση και την επιβολή της συμμόρφωσης στον τομέα της ΕΑΥ. Η έκθεση εξετάζει επίσης τη δυνατότητα μεταφοράς των διαφόρων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ΕΑΥ στη Νορβηγία, σε άλλες χώρες.

Μεταφόρτωση in: en