Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης της Επιθεώρησης Εργασίας της Νορβηγίας: υποστήριξη της συμμόρφωσης στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (υπόθεση NO4)

Keywords:

Η Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στους χώρους εργασίας της Νορβηγίας. Παρέχει στους σχετικούς φορείς τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να συμμορφωθούν με τους σχετικούς κανονισμούς.

Όπως καταδεικνύει η περιπτωσιολογική μελέτη, η εν λόγω υπηρεσία καθοδήγησης και παροχής συμβουλών είναι αποτελεσματική στο να βοηθά τους εργοδότες, τους εργαζομένους, τους εκπροσώπους ασφαλείας και άλλους ενδιαφερομένους να αποκτήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Η υπηρεσία αφορά επίσης τους αλλοδαπούς εργοδότες και εργαζομένους, καθώς παρέχονται πληροφορίες σε πέντε επιπλέον γλώσσες από μια ομάδα από διάφορα επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Μεταφόρτωση in: en