Στρατηγική της Νορβηγικής Επιθεώρησης Εργασίας με βάση τον κίνδυνο: υποστήριξη της συμμόρφωσης με τους κανόνες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (υπόθεση NO1)

Keywords:

Η νορβηγική Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας είναι υπεύθυνη για την εποπτεία περισσότερων από 220.000 επιχειρήσεων της χώρας, με σκοπό την προώθηση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Η περιπτωσιολογική μελέτη περιγράφει τη στρατηγική βάσει κινδύνου που χρησιμοποιεί η Αρχή για τη βελτιστοποίηση των σχεδίων επιθεώρησης και την επίτευξη αυτού του στόχου.

Χρησιμοποιώντας μια σειρά από πηγές πληροφοριών, από αναφορές έως επίσημες εκθέσεις, οι επιθεωρητές χρησιμοποιούν τη στρατηγική –και την εμπειρογνωμοσύνη τους– για να προσεγγίσουν κλάδους, επιχειρήσεις και εργατικό δυναμικό που αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους. Η στρατηγική καλύπτει διάφορες προκλήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος και μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλα περιβάλλοντα παρέχοντας οφέλη στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Μεταφόρτωση in: en