Η διυπηρεσιακή συνεργασία για την καταπολέμηση του εγκλήματος στη Νορβηγία: στήριξη της συμμόρφωσης με τους κανόνες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (Περίπτωση NO2)

Keywords:

Η διυπηρεσιακή συνεργασία για την καταπολέμηση του εγκλήματος στη Νορβηγία βασίζεται σε μια κυβερνητική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν εγκλήματα που σχετίζονται με την εργασία και το αποκαλούμενο κοινωνικό ντάμπινγκ. Η περιπτωσιολογική μελέτη διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω συνεργασία αντιμετωπίζει τις παραβιάσεις των κανονισμών για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) (εγκλήματα που σχετίζονται με την εργασία) και τηρεί τους κανόνες ΕΑΥ για τους αλλοδαπούς εργαζομένους (κοινωνικό ντάμπινγκ).

Η συνεργασία μεταξύ των τεσσάρων συμμετεχόντων φορέων συνεπάγεται προκλήσεις, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών και η έλλειψη κοινού συστήματος ΤΠ. Ωστόσο, έχει συμβάλει στην ενίσχυση της καταπολέμησης των εγκλημάτων που σχετίζονται με την εργασία.

Μεταφόρτωση in: en