Τοπικοί εκπρόσωποι για θέματα ασφάλειας της Νορβηγίας: υποστήριξη της συμμόρφωσης στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (υπόθεση NO6)

Keywords:

Οι τοπικοί εκπρόσωποι για θέματα ασφάλειας (RVO) είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε διάφορους κλάδους, όπως οι κατασκευές, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και η καθαριότητα. Οι RVO διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες διαθέτουν εκλεγμένο εκπρόσωπο ασφάλειας με την απαιτούμενη κατάρτιση.

Η περιπτωσιολογική μελέτη επικεντρώθηκε στο σύστημα RVO της Νορβηγίας στους κλάδους των κατασκευών, της καθαριότητας, των ξενοδοχείων και εστιατορίων. Κάθε κλάδος διαφέρει ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι RVO εκπληρώνουν τον ρόλο τους σε σχέση με τον κλάδο στον οποίο εργάζονται. Τα τελευταία χρόνια οι δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες των RVO έχουν αυξηθεί χάρη στα ψηφιακά μέσα, που επεκτείνουν την εμβέλεια και την προβολή τους.

Μεταφόρτωση in: en