Δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας και καθοδήγησης που διεξάγονται από τη νορβηγική Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας - Προβληματισμοί και δυνατότητα μεταφοράς

Keywords:

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο πολιτικής παρουσιάζει τέσσερις κεντρικές δραστηριότητες που εκτελεί η νορβηγική Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Όλες τους έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Πρώτον, η στρατηγική βάσει κινδύνου που χρησιμοποιεί η Αρχή έχει υψηλή αποτελεσματικότητα όταν χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέτρα. Δεύτερον, οι επιτυχίες της διυπηρεσιακής συνεργασίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος αποδίδονται στη συστέγαση των συμμετεχουσών υπηρεσιών, καθώς αυτό επιτρέπει την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών. Η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης είναι πολύ αποτελεσματική χάρη σε μια ομάδα από διάφορους επαγγελματίες και στην εισαγωγή ενός chatbot. Τέλος, παρουσιάζονται τα διδάγματα από την πανδημία COVID-19.

Μεταφόρτωση in: en