Ενημερωτικό δελτίο: Υποκατάσταση επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας

Keywords:

Ο καλύτερος τρόπος για να περιοριστούν οι κίνδυνοι είναι η κατάργηση ή η υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών ενώ η ολοκληρωμένη εκτίμηση των κινδύνων αποτελεί βασικό στάδιο της διαδικασίας.

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζει μια σειρά από θεμελιώδεις αρχές, πρακτικές συμβουλές, βέλτιστες πρακτικές, εργαλεία και μεθόδους εκτίμησης κινδύνου καθώς και χρήσιμους συνδέσμους που σας καθοδηγούν κατά τη σταδιακή διαδικασία υποκατάστασης των επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας. 

Μεταφόρτωση in: bg | cs | da | de | el | en | es | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | nl | no | pl | pt | ro | sl | sv |