Λοίμωξη COVID-19 και σύνδρομο Long COVID — οδηγός για προϊσταμένους

Keywords:

Ο ρόλος των προϊσταμένων είναι πολύ σημαντικός στη βοήθεια που μπορούν να παρέχουν στους υπαλλήλους που επιστρέφουν στην εργασία τους ύστερα από νόσηση με βαριάς μορφής COVID-19 ή σύνδρομο Long COVID. Ο παρών οδηγός προσδιορίζει τα μέτρα που μπορεί να λάβει ένας προϊστάμενος για να βοηθήσει με τον καλύτερο τρόπο τους υπαλλήλους του να επιστρέψουν και να παραμείνουν στην εργασία τους.

Προβλέπει μέτρα, όπως η συχνή επικοινωνία με τον υπάλληλο, ο διακανονισμός μιας σταδιακής επιστροφής και η συζήτηση με τον υπάλληλο για αναπροσαρμογές στα καθήκοντά του και στο σχήμα εργασίας του, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στον οδηγό τονίζεται επίσης η στήριξη που μπορεί να παρασχεθεί στους προϊσταμένους από τις υπηρεσίες της επαγγελματικής υγείας και των ανθρώπινων πόρων.

Οι εργαζόμενοι χρειάζονται διαφορετικά επίπεδα στήριξης ανάλογα με τον ρόλο τους και τα συνεχιζόμενα συμπτώματα που μπορεί να έχουν και συνεπώς είναι σημαντικό να γίνονται κατανοητές οι ανάγκες τους και να υπάρχει τακτικός έλεγχος για τις απαιτούμενες αναπροσαρμογές.

Μεταφόρτωση in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |