Shrnutí – Bezpečnost a ochrana zdraví v mikropodnicích a malých podnicích v EU: závěrečná zpráva z tříletého projektu SESAME

Keywords:

Tato zpráva uvádí zjištění závěrečné analýzy projektu SESAME, což je tříletý projekt zkoumající situaci v oblasti BOZP v mikropodnicích a malých podnicích v Evropě. Hlavním cílem této analýzy bylo zjistit, „co funguje, pro koho a za jakých okolností“.

Jedním z hlavních doporučení vyplývajících z této studie je, že je třeba posílit a podporovat vnitrostátní systémy pro regulaci a kontrolu ve všech členských státech EU. Analýza rovněž poukazuje na to, jak je důležité, aby se odbory a organizace zaměstnavatelů zapojily do vývoje politik, které se mohou dotýkat mikropodniků a malých podniků, lepšího začleňování problematiky BOZP do vzdělávacích systémů pro dané odvětví a nabízení mikropodnikům a malým podnikům řešení, která jsou udržitelná, snadno proveditelná a uplatnitelná v různých podnicích.

Stáhnout in: cs | de | el | en | et | fr | is | it | nl | no | sk | sl | sv |