Hlavní zprávy

Back to highlights

Práce prostřednictvím digitálních platforem: právní předpisy, politiky a iniciativy členských států EU

Image

Nový informační dokument agentury EU-OSHA popisuje zjištění a poznatky studie o právních předpisech, politikách, strategiích, iniciativách, opatřeních a programech týkajících se BOZP v oblasti práce prostřednictvím digitálních platforem. Vychází ze čtyř případových studií, z nichž tři představují legislativní iniciativy ve Španělsku, Itálii a Francii. Čtvrtá případová studie vysvětluje opatření, která mohou přijmout inspektoráty práce a sociálního zabezpečení k řízení rizik BOZP.

Přečtěte si celý informační dokument Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prostřednictvím digitálních platforem: poznatky z právních předpisů, politik, opatření a iniciativ

Podívejte se na tyto čtyři případové studie

Přečtěte si zprávu Práce prostřednictvím digitálních platforem a bezpečnost a ochrana zdraví při práci: přehled

Share this on: