Ce Summary

Какво ще означава кръговата икономика за безопасността и здравето при работа (БЗР)?

Keywords:

Разработването на кръгова икономика е от основно значение за целта на Европейската комисия да се постигне климатично неутрална Европа до 2050 г.

В този прогнозен преглед се разглежда ефектът, който въвеждането на кръгова икономика би имало върху работните условия и безопасността и здравето при работа (БЗР), като се използват четири бъдещи сценария.

Във всеки сценарий се представя въздействието на различни решения за политики, които ще се вземат в следващото десетилетие, а взети заедно, сценариите показват колко много може да се различават предизвикателствата пред БЗР в предстоящите години.

Прегледът е предназначен да насърчи диалога и размисъла сред заинтересованите страни, като целта е да предостави информация за вземането на решения днес.

Изтегляне in: cs | da | en | es | fi | fr | hr | it | lt | mt | pt | sk |