Дистанционната работа по време на пандемията от COVID-19: рискове и стратегии за превенция

Keywords:

В този кратък доклад са описани основните фактори за дистанционната работа и свързаните с нея рискове, ползи и проблеми за безопасността и здравето при работа (БЗР), които възникнаха за работещите лица и организациите по време на пандемията. Подчертава се значението на оценката на риска на работното място с цел защита на физическото здраве на работещите дистанционно и потенциалните психосоциални рискове, които могат да ги засегнат. Разглеждат се също разпоредбите на ЕС относно дистанционната работа, включително правото на откъсване от работната среда.

Докладът съдържа примери на добри практики за БЗР, въведени от компании в Европа за подпомагане на работещите дистанционно по време на пандемията.

Изтегляне in: bg | el | en | et | fr | hu | nl | tr |