Подкрепа за спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа — системи от санкции и стандартизирани мерки при инспекциите по труда в Европа

Keywords:

Инспекциите по труда са от решаващо значение за насърчаване на спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа. Дълбоките промени на работното място, дължащи се на новите технологии и схеми на работа, поставиха началото на дискусия относно ролята на инспекторатите по труда в този променящ се свят на труда.

В настоящия документ за обсъждане се прави преглед на инспекциите по труда и различните системи от санкции в ЕС. В него се предлагат добри практики как инспекторите по труда могат да убеждават предприятията да подобрят спазването на изискванията, като се подчертава ефективността от балансирано използване на убеждения и мерки по правоприлагане по време на посещенията за инспекция.

В документа също така се подчертава необходимостта от стандартизирана оценка на безопасността на работното място и се предлагат средства за измерване.

Изтегляне in: en