Преглед на проучванията относно рехабилитация и връщане на работа

Keywords:

Европейската работна сила застарява. По-възрастните работници са изложени на повишен риск от ранно пенсиониране поради увреждания и дългосрочно отсъствие по болест, което води до значителни разходи. Целта на прегледа е да се даде актуално обобщение на знанията относно системите, програмите и мерките за професионална рехабилитация и връщане на работа, както и за различните им компоненти. Анализирани са настоящите данни за ефективността на мерките и се изследват факторите, обуславящи успешната и устойчива рехабилитация и реинтеграция.

Изтегляне in: en