Експозиция на психосоциален риск и последици за психичното здраве на европейските работници с нисък социално-икономически статус

Keywords:

Променящият се пейзаж на пазара на труда бележи засилване на стреса за психичното здраве. В настоящия преглед се проучват психосоциалните рискове (ПСР) и неблагоприятните последици за психичното здраве при европейските работници с нисък социално-икономически статус. В прегледа се обръща внимание на пандемията COVID-19 и цифровизацията като силни външни тенденции, които оказват влияние върху наличието на ПСР и психичното здраве на работното място за тази специфична група работници. 

В прегледа се предлагат 10 добри практики от фирми и заинтересовани страни, с които да се ограничи степента на неблагоприятните последици за здравето на работниците с нисък социално-икономически статус. С констатациите се предоставя информация за бъдещите насоки на изследванията и се предлагат политически насоки за подобряване на управлението и превенцията на ПСР за групата на работниците с нисък социално-икономически статус.

Изтегляне in: en