Основни тенденции и фактори за промяна в информационните и комуникационните технологии и работното място

Keywords:

Докладът представя констатациите от Работен пакет 1 на проекта на EU-OSHA „Прогнози за новите и нововъзникващите рискове за безопасността и здравето при работа във връзка с информационните и комуникационните технологии и работното място до 2025 г.“

Тенденциите и факторите за промяна бяха идентифицирани на три етапа: „сканиране на хоризонта“, консултации с експерти чрез телефонни разговори и експертна оценка по метода „Делфи“ и накрая кратък семинар. Тези важни тенденции и фактори са изброени и описани в доклада по категории (обществени, технологични, икономически, свързани с околната среда и политически).

От демографски промени до технологически иновации тези фактори ще определят пред какви предизвикателства за БЗР ще се изправи Европа в резултат на цифровизацията на труда.

Изтегляне in: en