Въздействие на изкуствения интелект върху безопасността и здравето при работа

Keywords:

Въздействието на изкуствения интелект (ИИ) на работното място може да създаде не само възможности, но и нови предизвикателства за безопасността и здравето при работа (БЗР), тяхното управление и регулиране. Автоматизирането на задачите чрез използването на роботи може да изведе работниците от опасни ситуации, а коботите могат да улеснят достъпа до работа за застаряващите работници или работниците с увреждания.

ИИ също така улесни появата на нови форми за наблюдение и управление на работниците, базирани на събирането на големи количества данни в реално време. Чрез тези нови способи е възможно да се подобри наблюдението на БЗР, да се намали излагането на различни рискови фактори и да се предоставят ранни предупреждения за стрес, здравословни проблеми и умора. Възможно е обаче тези нови форми на работа да породят също така правни, регулаторни и етични въпроси, както и опасения за БЗР.

 

Изтегляне in: cs | da | de | en | es | fi | fr | hr | it | no | pt | sl | sv |