Factsheet 92 - Интегриране на БЗУТ в управлението на предприятието Резюме на доклад на Агенцията

Keywords:

Фактологична справка 92 представлява резюме на доклад, целящ да предостави информация за това как БЗУТ могат да бъдат включени в общото управление на предприятието. Докладът съдържа преглед на литературата, преглед на съпътстващите политики и примери за добри практики.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |