Factsheet 83 - Добри практики за предотвратяване на рисковете за младите работници — Резюме на доклада

Keywords:

Младите хора в по-голяма степен са изложени на рискове при работа поради много причини. На тях им липсва опит и зрялост, съзнание за рисковете, умения и обучение; възможно е те да не познават правата си и задълженията на работодателя по отношение на безопасните и здравословни условия на труд. Освен това трудно се решават да говорят за проблемите си в стремежа си да се харесат на новия си работодател. Ето защо на младите хора трябва да се осигурява безопасна и подходяща за тях работа, която да съответства на уменията, психическите и физическите им способности, като същевременно трябва да преминават подходящо обучение и да бъдат наблюдавани. И все пак голяма част от рисковете, свързани с безопасните и здравословни условия на труд (БЗУТ), могат да бъдат предотвратени, независимо дали става въпрос за млади или по-възрастни работници, ако се прилагат принципите за оценка на риска и се предприемат необходимите превантивни мерки. Също така, като следят за безопасността на младите хора и организират подходящи обучения за тях, работодателите могат да извлекат полза от тяхната енергичност и мотивация, като същевременно насърчават изграждането на култура на превенция. С цел да подкрепи обмена на информация за най-добрите практики, Агенцията състави доклад за добрите практики в областта на превенцията на рисковете за младите работници.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |