Фактологична справка 78 – Мускулно-скелетни смущения, свързани с труда: доклад за превенция. Резюме

Keywords:

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са най-често срещания проблем, свързан с труда в Европа - 25% от работещите в 27-те държави-членки на ЕС съобщават за болки в гърба, а около 23% се оплакват от мускулни болки. На първо място е уместно да се предприемат превантивни мерки. Работниците, които вече имат МСС са изправени пред предизвикателството да запазят своята работоспособност и при необходимост да бъдат реинтегрирани на работното място. В тази фактологична справка са изложени основните констатации от доклада за превенция на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, насочени към превенцията на МСС, развитието и постигнатия напредък в тази област от предишната кампания на тема МСС през 2000 г. Докладът се състои от две части: преглед на сегашното състояние на научната литература по въпросите, свързани с мерките за превенция на рисковете за МСС, и 15 проучвания по конкретни случаи, които показват как са решени проблемите на равнище работно място.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |