Factsheet 75 - Свързани с труда мускулно-скелетни смущения: отново на работа

Keywords:

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са най-често срещаните свързани с труда здравословни проблеми в Европа. Борбата с МСС означава да се предприемат действия на работното място. Преди всичко трябва да се вземат превантивни мерки. При работещите, които вече имат МСС, обаче проблемът е да се запази тяхната трудоспособност, да бъдат задържани на работа и ако е необходимо – повторно интегрирани на работното място. В тази фактологична справка са подчертани основните заключения от доклада „Отново на работа” на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, който поставя ударението върху задържането, реинтеграцията и рехабилитацията на работещите с МСС. Той се състои от две части: преглед на литературата относно ефективността на свързаните с труда интервенции и обзор на предприетите инициативи в Европа и на международно ниво.

Изтеглянеin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |