Картографиране на тялото и опасностите с цел предотвратяване на мускулно-скелетни смущения (МСС)

Keywords:

В този информационен лист се съдържа преглед на техниките за картографиране на тялото и на опасностите и се подчертава тяхната стойност за идентифициране и предотвратяване на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС). В него са изброени ресурсите, от които се нуждаете за картографиране на опасност или на тялото си на работното място, като се предоставят подробни указания за този процес.

Участието на работниците е от основно значение за успешна оценка и ефективно управление на риска. Техниките за картографиране са интерактивни и е необходимо активното участие на работниците, като ги насърчават да мислят за това как здравето им може да бъде засегнато от работата, да откриват потенциални рискове и да предлагат практически решения. Резултатите са безценен ресурс за процесите на оценка на риска и мониторинг.

Изтегляне in: bg | cs | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | no | pl | pt | sk | sl |