Sammanfattning - Prognosstudie om den cirkulära ekonomin och dess effekter på arbetsmiljön: Fas 2 – mikroscenarier

Keywords:

Omställningen till en cirkulär ekonomi kräver nya affärsmodeller och nya arbetssätt som kan leda till nya risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. I denna rapport presenteras resultaten av fas 2 av prognosstudien om den cirkulära ekonomin.  Under 2022 genomfördes dialoger med intressenter vid fyra workshoppar.

Under dessa workshoppar utforskade deltagarna framtida möjligheter och identifierade specifika konsekvenser för arbetsmiljön. Utifrån dessa diskussioner lyfts det i rapporten fram viktiga åtgärder som behövs för att utforma en människocentrerad arbetsmiljöstrategi vid omställningen till en europeisk cirkulär ekonomi.

Ladda ner in: en | fi | fr | nl | ro |