Cirkulär ekonomi och arbetsmiljö: Politiska riktlinjer och åtgärder för viktiga intressenter

Keywords:

Viktiga EU-politiska förändringar kompletterar initiativ som syftar till mer miljömässigt hållbara metoder. Processen att ställa om till en cirkulär ekonomi kommer oundvikligen att få konsekvenser för såväl sysselsättningen som arbetsmiljön.

I detta policydokument kan specifika intressenter hitta politiska riktlinjer och åtgärder som framkommit i EU-Oshas prognosstudie om den cirkulära ekonomin och dess möjliga effekter på arbetsmiljön. Dokumentet ger också en översikt över de viktigaste miljöinitiativen på EU-nivå som stöder tvärpolitisk spridning.

Ladda ner in: en | fi | fr | nl |