Prognosstudie om den cirkulära ekonomin och dess effekter på arbetsmiljön: processen och de viktigaste resultaten

Keywords:

EU:s politik och initiativ är inriktade på mer miljömässigt hållbara metoder. Förutom att mildra effekterna av klimatförändringarna kommer denna utveckling också att påverka sysselsättningen samt arbetsmiljön. EU-Osha har utvärderat effekterna av den cirkulära ekonomin och dess potentiella konsekvenser för arbetsmiljön fram till år 2040.

I detta policydokument ges en översikt över processen och de viktigaste resultaten avseende fas 1 och fas 2 av EU-Oshas prognosstudie om den cirkulära ekonomins framtida effekter, och i dokumentet belyses dess potentiella möjligheter och risker för arbetsmiljön.

Ladda ner in: bg | cs | en | es | fr | pl |