Prognosstudie om den cirkulära ekonomin och dess effekter på arbetsmiljön: Hur kan man förbättra utsikterna för de mest påverkade sektorerna?

Keywords:

Mer miljömässigt hållbara metoder får allt större stöd genom förändringar i EU:s politik och relaterade initiativ. EU-Osha har utvärderat effekterna av den cirkulära ekonomin och dess potentiella konsekvenser för arbetsmiljön fram till år 2040.

Detta policydokument utgår från EU-Oshas senaste prognosstudie om den cirkulära ekonomins framtida konsekvenser. De alternativ som framkommer av resultaten innebär en möjlighet för beslutsfattare och intressenter att förbättra arbetsmiljöutsikterna inom fyra av de mest påverkade sektorerna: byggnadsverksamhet, energi, tillverkning och transport.

Ladda ner in: en | fi | pl |