Prognosstudie om den cirkulära ekonomin och dess effekter på arbetsmiljön: Förbättrade arbetsmiljöutsikter för sårbara arbetstagare

Keywords:

Mer miljömässigt hållbara metoder är inom räckhåll tack vare relaterade förändringar och initiativ inom EU:s politik. Åtgärder på detta område ser ut att leda till en positiv utveckling när det gäller klimatförändringar samt sysselsättning och arbetsmiljö.

Detta policydokument fokuserar på sårbara arbetstagare och tar avstamp i det arbete som utförts inom ramen för EU-Oshas prognosstudie om den cirkulära ekonomins effekter på arbetsmiljön. I dokumentet diskuteras potentiella arbetsmiljökonsekvenser för denna grupp och det ges förslag på åtgärder som skulle kunna förbättra framtidsutsikterna.

Ladda ner in: en | fr | hr | lt |