Förebygga muskel- och skelettbesvär genom arbetstagarmedverkan

Keywords:

Denna presentation ger en översikt över arbetstagarmedverkan för att förebygga muskel- och skelettbesvär. Den innehåller också åtgärder som arbetsgivare kan vidta för att få arbetstagarna att aktivt delta i att identifiera muskel- och skelettproblem och välja ut och genomföra de bästa lösningarna.

Presentationen bygger på följande publikationer:

Arbetstagarmedverkan i förebyggandet av risker för muskel- och skelettbesvär på arbetet

Förebygga muskel- och skelettbesvär genom aktiv arbetstagarmedverkan: tips om god praxis

Du kan också ladda ned presentationen från Slideshare.

Ladda ner in: el | en | fi | hr | is | lt | ro |