Arbetstagarmedverkan i förebyggandet av risker för muskel- och skelettbesvär på arbetet

Keywords:

Arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär har negativ påverkan på såväl hälsan hos miljontals europeiska arbetstagare som på företagens produktivitet och kostnader inom alla sektorer. Arbetstagarna spelar en central roll för att komma till rätta med dessa viktiga problem.

I den här rapporten ges förslag på metoder för att aktivt involvera arbetstagarna i förebyggandet av muskel- och skelettbesvär. Den innehåller praktiska exempel och fallstudier från arbetsplatser där arbetstagare har varit delaktiga och framgångsrikt tagit itu med muskel- och skelettbesvär. Faktorer och förutsättningar som är nödvändiga för att arbetstagare ska kunna delta på ett effektivt sätt presenteras också.

I rapporten ges råd och vägledning till organisationer, däribland småföretag, och beslutsfattare om hur man kan hantera risker och genomföra deltagarbaserade insatser mot muskel- och skelettbesvär.

Ladda ner in: en