Förebygga muskel- och skelettbesvär genom aktiv arbetstagarmedverkan: tips om god praxis

Keywords:

Detta informationsblad innehåller råd om hur arbetstagarna effektivt kan medverka till att förebygga muskel- och skelettbesvär. Arbetstagarna och/eller deras företrädare bör delta i alla skeden av riskbedömning och förebyggande som rör muskel- och skelettbesvär, vilket inbegriper att upptäcka faror, bedöma risker och välja ut, genomföra, övervaka och utvärdera lösningar. Aktiv arbetstagarmedverkan bidrar till att ta fram de mest praktiska lösningarna eftersom arbetstagarna vet hur deras arbete utförs och hur det påverkar dem.

Ladda ner in: de | el | en | et | fi | is | lt | nl | pt | sk | sl |

Fler publikationer om detta ämne