You are here

Publikacje
26/04/2017

Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2016-2017

Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2016-2017

Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest organizowany przez EU-OSHA w ramach kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. Kampania służy promowaniu zrównoważonego życia zawodowego i zdrowego starzenia się od samego początku kariery zawodowej, a konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji, które w wyjątkowy i innowacyjny sposób promują zrównoważoną pracę w kontekście starzejącej się siły roboczej.

Przedstawione w niniejszej broszurze streszczenie przykładów ukazuje rezultaty i korzyści, jakie organizacja może osiągnąć, wychodząc poza podstawowe wymogi prawne w zakresie BHP, oraz uznając potencjał dbania o zdrowie pracowników przez cały okres ich kariery.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | NO | PL | PT | SK | SL