Przegląd skutecznych inicjatyw benchmarkingowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Keywords:

W Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) analizę porównawczą (benchmarking) określono jako „zaplanowany proces, w ramach którego organizacja porównuje swoje procesy i wyniki w zakresie BHP z innymi organizacjami w celu pozyskania wiedzy o tym, jak ograniczać wypadki i choroby, poprawiać zgodność z prawem w zakresie BHP bądź obniżać koszty przestrzegania przepisów”. Zgodnie z tą definicją nadrzędnym celem projektu jest dokonanie przeglądu programów benchmarkingowych w zakresie BHP, które ustanowiono na poziomie sektorów, państw członkowskich bądź UE. Badanie służyło również ocenie korzyści i ograniczeń, jakie mogą się wiązać z takimi programami, oraz rozpoznaniu kluczowych czynników i głównych barier w odniesieniu do ich skuteczności.

Pobierz in: cs | da | de | el | en | es | et | fr | hr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl |